Triết lý giảng dạy là gì và làm thế nào để viết một triết lí giảng dạy của giáo viên?

Triết lý giảng dạy là gì

và làm thế nào để viết một triết lí giảng dạy của giáo viên?

 

Triết lí giảng dạy là cách tuyệt vời để giáo viên trình bày các kỹ năng, kiến ​​thức, kinh nghiệm và niềm tin của bạn về công việc giảng dạy. Hãy thể hiện sự nhiệt tình của bạn, nhưng tránh những câu nói chung chung và những lời nói mang tính mỉa mai.

Triết lí giảng dạy là trung tâm của đơn xin làm việc của bạn với tư cách là một giáo viên mới. Đây là cơ hội để nhà tuyển dụng có được bằng chứng về sự phù hợp của bạn với nhu cầu của công việc giảng dạy cụ thể.

Để hoàn thành một triết lí giảng dạy, bạn thường phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Không nên vượt quá hai mặt A4, trừ khi được yêu cầu.
 • Điều chỉnh triết lí giảng dạy cho phù hợp với đặc điểm của trường hoặc tổ chức mà bạn ứng tuyển.
 • Nhấn mạnh đến vai trò cá nhân của bạn.
 • Cân nhắc sử dụng các Tiêu chuẩn nghề nghiệp Giáo viên để cấu trúc lại triết lí của bạn.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn đưa ra một cái nhìn tổng quan tốt về các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.
 • Điều quan trọng là bạn đưa ra các ví dụ cụ thể về những gì bạn đã làm.

Những gì bạn phải bao gồm trong triết lí nghề nghiệp của bạn

Tại sao bạn lại muốn trở thành giáo viên:

 • Tham khảo bất kỳ kiến ​​thức nào bạn có về trường học, bao gồm chuyến thăm đến trường và những gì bạn đã học được từ họ.
 • Đề cập đến hoàn cảnh đặc biệt nào, ví dụ, đức tin tôn giáo của bạn, mà bạn nghĩ là có liên quan.

Thông tin chi tiết về khóa học của bạn:

 • Cung cấp tổng quan về khóa đào tạo bạn đã tham gia, bao gồm độ tuổi và đối tượng được đề cập và mọi tính năng đặc biệt.
 • Nếu bạn là sinh viên hãy đề cập đến bằng cấp đầu tiên của bạn, luận án của bạn (nếu thích hợp), bất kỳ dự án nghiên cứu dựa trên lớp học,…

Kinh nghiệm giảng dạy của bạn:

 • Bạn đã dạy những lớp/ khối lớp nào?
 • Các môn học mà bạn đã dạy/ tham gia giảng dạy
 • Bất kỳ việc sử dụng các chiến lược đánh giá hoặc việc giảng dạy mở, đa văn hóa, giảng dạy nhóm.

Các chiến lược quản lý lớp học của bạn:

 • Đưa ra các ví dụ về cách bạn lập kế hoạch và phân phối các bài học và theo dõi và đánh giá các kết quả học tập, bao gồm cả sự phân hóa.
 • Giải thích cách bạn quản lý các lớp học và hành vi.
 • Chi tiết kinh nghiệm làm việc với phụ huynh trong lớp học của bạn.

Tầm nhìn và niềm tin của bạn về giáo dục tiểu học / trung học:

 • Niềm tin của bạn về học tập và tầm nhìn của bạn cho tương lai là gì? Bạn có thể làm việc trong các lĩnh vực như học tập và phong cách giảng dạy và chiến lược giảng dạy.
 • Suy ngẫm về các quy định chính liên quan đến độ tuổi bạn muốn dạy.

Kinh nghiệm liên quan khác:

 • Điều này có thể bao gồm thông tin về kinh nghiệm làm việc trước đây
 • Bao gồm các hoạt động đào tạo bạn đã tham gia và kiến ​​thức môn học của bạn đã được phát triển như thế nào.

Các kỹ năng và sở thích khác có liên quan:

 • Cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ năng lực cụ thể, kinh nghiệm, điều này sẽ giúp nhà trường biết thêm về bạn như một cá nhân độc lập.
 • Kinh nghiệm làm việc với trẻ em (các câu lạc bộ chạy bộ, công tác thanh niên và trại hè) cần đặc biệt lưu ý quan tâm.

Nhằm mục đích kết thúc triết lí giảng dạy bằng một thông điệp tích cực. Một kết luận thể hiện sự nhiệt tình của bạn liên quan đến các công việc cụ thể và việc giảng dạy nói chung sẽ giúp bạn được đánh giá cao trong mắt nhà tuyển dụng.

– Táo Nhân Sự – Tuyển dụng giáo viên Việt Nam

Related Posts

Leave a Comment