Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động

CÔNG TY TNHH TÁO GIÁO DỤC

Số: 01/TNS/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2019

I. Nguyên tắc chung

Taonhansu.com do Công ty TNHH Táo Giáo Dục thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch (gồm có người tìm việc/ứng viên và nhà tuyển dụng) là các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Taonhansu.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Taonhansu.com và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên Taonhansu.com.

 • Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Taonhansu.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
 • Thông tin tuyển dụng/việc làm hoặc ứng viên tìm việc làm được đăng tải trên Taonhansu.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.
 • Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Taonhansu.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.
 • Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Taonhansu.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Taonhansu.com.
 • Taonhansu.comcó quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.
 • Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Taonhansu.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Taonhansu.com.
II. Quy định chung

Định nghĩa chung:

Nhà Tuyển dụng: là tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Taonhansu.com bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty, tìm hồ sơ ứng viên.

Người tìm việc/ứng viên: là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm và tạo hồ sơ trực tuyến dành để nộp ứng tuyển vào công việc yêu thích hoặc mong muốn được đăng trên website Taonhansu.com.

Thành viên: là bao gồm cả nhà tuyển dụng và người tìm việc/ ứng viên đăng ký sử dụng trang web Taonhansu.com

– Thành viên tham gia giao dịch trên Taonhansu.com là tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website Taonhansu.com.

– Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý Taonhansu.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Taonhansu.comcung cấp

– Khi bạn đăng ký là thành viên của Taonhansu.com, thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Hàng hóa: Được hiểu là ―thông tin việc làm được đăng tin tại các mục trên website Taonhansu.com.

Sản phẩm: là một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của Taonhansu.com thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người tìm việc

a. Đăng ký tài khoản

Người tìm việc/ứng viên có thể đăng ký tạo tài khoản thành viên mới bằng cách điền thông tin vào form như bên dưới:

Quy chế hoạt động 1Khi đăng ký thành viên của Taonhansu.com và được Taonhansu.com chấp thuận, Thành viên sẽ có thể tạo hồ sơ trực tuyến và ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp được đăng tải trên Taonhansu.com.

Sau khi tạo tài khoản, Thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của Thành viên có hành động sai luật nào, đó là trách nhiệm trực tiếp của Thành viên. Taonhansu.com có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin của bạn.

b. Tạo hồ sơ cá nhân trực tuyến

Người tìm việc sẽ tiến hành tạo hồ sơ cá nhân trực tuyến. Khi có nhu cầu ứng tuyển trên Taonhansu.com. Người tìm việc sẽ gởi/nộp hồ sơ đó cho nhà tuyển dụng. Trong một vài trường hợp nhà tuyển dụng sẽ trực tiếp tìm đến hồ sơ của người tìm việc để gởi yêu cầu tuyển dụng. Các bước tiến hành tạo hồ sơ trực tuyến:

 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản thành viên trên Taonhansu.com
 • Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, thành viên click chọn Tài khoản của tôi trên thanh Menu và chọn Tài khoản

Quy chế hoạt động 2

 • Bước 3: Thành viên tải Hình ảnh đại diện và điền đầy đủ thông tin yêu cầu bắt buộc (có đánh dấu *) và một vài thông tin không bắt buộc khác (không đánh dấu *).
 • Bước 4: Click nút Lưu thay đổi để hoàn tất cậpnhật thông tin.
 • Bước 5: Thành viên click chọn Tài khoản của tôi trên thanh Menu và chọn Hồ sơ
 • Bước 6: Thành viên cập nhật các thông tin về Thư ứng tuyển, Giáo dục, Kinh nghiệm, Hồ sơ năng lực, Kỹ năng, Giải thưởng và Tuyên dương.
 • Bước 7: Click nút Cập nhật hồ sơ để hoàn tất cập nhật hồ sơ.
 • Bước 8: Sau khi hồ sơ được đăng thành công và sẽ được người quản lý website kiểm duyệttheo qui định.

Để quản lý thông tin (thông tin tài khoản, hồ sơ và các thông tin khác như các việc làm đãứng tuyển, tạo thông báo việc làm tự động,..) thành viên sẽ cần vào trang Tài khoản của tôi trên Taonhansu.com.

c. Nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến

 • Bước 1: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công việc (điều kiện tuyển dụng, quyền lợi người làm….);
 • Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản thành viên trên Taonhansu.com
 • Bước 3: Chọn hồ sơ đã tạo trực tuyến/tải hồ sơ từ máy tính để ứng tuyển vào công việc, có thể kèm theo thư tự giới thiệu (nếu cần thiết).
 • Bước 4: Nhấp trên nút Nộp Hồ sơ ứng tuyển để nộp hồ sơ ứng tuyển và hệ thống sẽ gửi email cho ứng viên xác nhận việc nộp hồ sơ ứng tuyển thành công.

Quy chế hoạt động 3

 • Bước 5: Hồ sơ sẽ được gửi đến cho nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sẽ xác nhận lại thông tin với người tìm việc.

2. Quy trình dành cho nhà tuyển dụng

a. Tạo tài khoản

Nhà tuyển dụng cần tạo tài khoản trước khi có thể sử dụng các sản phẩm dịch vụ trên website Taonhansu.com.

 • Bước 1: Để tạo tài khoản Nhà tuyển dụng cần nhập vào các thông tin trong form bên dưới:

Quy chế hoạt động 4Sau khi tạo tài khoản thành công và tài khoản được kích hoạt và hợp lệ, Nhà tuyển dụng có thể bắt đầu chọn sử dụng các dịch vụ sau: Đăng tuyển dụng và Tìm hồ sơ ứng viên

 • Bước 2: Điền thông tin tuyển dụng theo mẫu và có thể chọn video hoặc hình ảnh giới thiệu về công ty đến người tìm việc và thu hút sự quan tâm của ứng viên nhiều hơn.

Quy chế hoạt động 5

 • Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào và tiến hành xác nhận thông tin, nhấp Lưu và tiếp tục thực hiện đăng công việc lên trên website Taonhansu.com.
 • Bước 4: Sau khi đăng công việc thành công và được kiểm duyệt nội dung xong thì công việc sẽ xuất hiện trên website Taonhansu.com và khi đó người tìm việc có thể tìm và nộp hồ sơ ứng tuyển vào công việc này được.
 • Bước 5: Nhà tuyển dụng sẽ nhận hồ sơ ứng tuyển và bắt đầu xem xét hồ sơ ứng tuyển theo quytrình tuyển dụng.

3. Quy trình giao nhận, vận chuyển

Do đặc thù Taonhansu.com là website cho phép nhà tuyển dụng và người tìm việc đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển. Việc tuyển dụng, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thức như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…

4. Quy trình xác nhận/ hủy đơn hàng

Sau khi người tuyển dụng đăng tin/ ứng viên nộp hồ sơ sẽ có email gửi về địa chỉ email do thành viên cung cấp thông báo việc đăng tin/ ứng tuyển thành công.

Nhà tuyển dụng/ ứng viên có nhu cầu sử dụng các sản phẩm của Taonhansu.com, thành viên gửi yêu cầu tới email [email protected] hoặc tới một nhân viên của công ty để yêu cầu.

Sau khi nhận được yêu cầu của thành viên, ban quản trị Taonhansu.com sẽ tiến hành gửi email xác nhận đơn hàng, báo giá, thông tin thanh toán, hợp đồng và tiến trình thực hiện yêu cầu.

Khi thành viên có nhu cầu hủy đơn hàng, thành viên gửi yêu cầu tới email [email protected] hoặc tới một nhân viên của công ty để yêu cầu. Nếu đơn hàng chưa được thực hiện, thành viên sẽ không bị tính phí. Nếu đơn hàng đã được thực hiện một phần hoặc toàn bộ, thành viên sẽ phải thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện yêu cầu của thành viên.

5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Taonhansu.com không phải là người tuyển dụng và ứng viên nên việc trao đổi thông tin, thỏa thuận về nghĩa vụ và quyền lợi việc làm sẽ dựa theo chính sách của từng nhà tuyển dụng.

Taonhansu.com khuyến cáo ứng viên phải đọc kỹ thông tin, hoặc gọi điện thoại liên hệ trực tiếp cho nhà tuyển dụng để tìm hiểu trước khi quyết định ứng tuyển vào việc làm đó. Trong trường hợp có chính sách đổi trả, ứng viên cần yêu cầu nhà tuyển dụng đưa vào điều khoản hợp đồng lao động.

6. Quy trình bảo hành/ bảo trì hàng hóa

Do hàng hóa của Taonhansu.com là các thông tin tuyển dụng và thông tin ứng viên. Do đó, nhà tuyển dụng và ứng viên tự thỏa thuận với nhau về các điều khoản bảo hành, bảo trì (nếu có). Khi tiến hành giao dịch, hai bên cần trao đổi về chính sách bảo hành và đưa điều khoản này vào hợp đồng (nếu có).

7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Taonhansu.com và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác… qua email: [email protected]
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
 • Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. Taonhansu.com, người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website Taonhansu.com.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

Công ty TNHH Táo Giáo Dục

Địa chỉ: Phòng 2, tầng 4, số nhà 185 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: (84)971067689

Email: [email protected]

IV. Quy trình thanh toán

1. Thanh toán giữa nhà tuyển dụng – ứng viên

Các chi phí liên quan giữa nhà tuyển dụng và ứng viên sẽ do hai bên tự liên hệ và thỏa thuận. Khi nhà tuyển dụng và ứng viên tự liên hệ thỏa thuận về các chi phí phát sinh (nếu có) trong quá trình ứng tuyển/phỏng vấn/ …. Taonhansu.com khuyến khích ứng viên cần xác thực lại các thông tin về chi phí và nhà tuyển dụng, đồng thời các bên cần xác nhận vấn đề liên quan tới chi phí và cách thức thanh toán (nếu có) trước khi ứng viên ứng tuyển và nhà tuyển dụng xác nhận hồ sơ.

2. Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp…) và Ban quản lý Website/ứng dụng

Website Taonhansu.com bán các gói dịch vụ cho các công ty cần tuyển dụng nhân sự và thu phí như sau:

 • Đăng tin tuyển dụng
 • Tìm hồ sơ ứng viên
 • Banner quảng cáo, tin tuyển dụng nổi bật

Để thanh toán người tuyển dụng lựa chọn các cách sau: chuyển khoản, thanh toán trực tiếp cho nhân viên kinh doanh.

Nếu quá Ngày thanh toán mà Thành viên vẫn chưa thực hiện thanh toán Phí Dịch vụ, thì Taonhansu.com có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

Taonhansu.com sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất Hóa đơn Thuế GTGT.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin Taonhansu.com. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Người tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email). Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Taonhansu.com có chính xác không.

Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Taonhansu.com không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.

Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật. Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Các thông tin chúng tôi thu thập sẽ được cung cấp để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng. Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những công việc và ứng viên mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của các cá nhân/ tổ chức trên và nhằm các mục đích sau:

 • Giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề
 • Giới thiệu các côngviệc và ứng viên có thể phù hợp với các nhu cầu của tổ chức/ cá nhân.
 • Cung cấp những thông tin mới nhất của website
 • Xem xét và nâng cấp nội dung, giao diện của website
 • Thực hiện hoạt động khảo sát ngườidùng
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá dịch vụ và giới thiệu những chương trình
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

Trong trường hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép thông tin của khách hàng trên Taonhansu.com, khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Taonhansu.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Taonhansu.com.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Taonhansu.com.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Taonhansu.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Taonhansu.com

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Taonhansu.com sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của khách hàng cho các đối tượng sau:

 • Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan này.
 • Ban quản trị, Bộ phận kinh doanh, Bộ phận Chăm sóc khách hàng và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan của Taonhansu.com: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Taonhansu.com.
 • Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của khách hàng: Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba khi khách hàng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH Táo Giáo Dục

Địa chỉ: Phòng 2, tầng 4, số nhà 185 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) 971067689

Email: [email protected]

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Taonhansu.com thực hiện việc này.

7. Cam kết bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của thành viên sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân củaTaonhansu.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó.

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi sau:

 • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép
 • Sử dụng thông tin trái phép
 • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép

Trường hợp server lưu trữ thông tin của thànhviên bị tấn công dẫn đến mất hoặc lộ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ có trách nhiệm báo với cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý cho phép từ thành viên.

Taonhansu.com mong muốn cácthành viênviên cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thànhviênviên nếu các thông tin được cung cấp là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Các khiếu nại có thể được gửi trực tuyến qua website taonhansu.com, [email protected], số điện thoại 0971067689 hoặc gửi trực tiếp cho một nhân viên nếu phù hợp.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Taonhansu.com sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Taonhansu.com có quyền từ chối khiếu nại nếu cho rằng khiếu nại đó không có thiện chí, nhận thức sai hoặc thiếu thông tin. Taonhansu.com sẽ đưa ra ý kiến phản hồi về khiếu nại đó và giải thích vì sao khiếu nại đó không được xử lí tiếp.

VII. Quản lý thông tin xấu
 1. Quy địnhvề đăng tin

Các bài đăng trên Taonhansu.com phải đảm bảo các yêu cầu sau đây và không vi phạm danh mục các thông tin cấm đăng tải tại mục VII.2:

– Tiêu đề bài đăng

Tiêu đề bài đăng (tiêu đề hồ sơ và tiêu đề chức danh đăng tuyển) phải nêu thông tin đăng tải như sau:

Ứng viên: tựa đề hồ sơ phải là vị trí công việc ứng viên có nhu cầu ứng tuyển.

Nhà tuyển dụng: tựa đề tin đăng tuyển dụng phải là vị trí công việc mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm

– Mô tả công việc đăng tuyển

Trong phần mô tả công việc, mô tả công việc có thể được trình bày bằng tiếng Việt và/ hoặc tiếng Anh.

Khi trình bày bằng ngôn ngữ thuần Việt, ngôn ngữ phải có dấu, không viết tắt, không dùng ngôn ngữ teen, ngôn ngữ chat gây khó hiểu cho người đọc.

Mô tả công việc phải nêu được đặc điểm của công việc cần tuyển dụng, không được mô tả sơ sài hoặc không mô tả. Phải điền đầy đủ các nội dung được liệt kê. Mọi phần mô tả công việc vi phạm quy định trên đều không được duyệt đăng, hoặc được duyệt đăng nhưng sẽ bị Taonhansu.com xoá đi phần thông tin liên lạc.

 1. Danh sách thông tin cấm đăng tải

Thông tin tuyển dụng/ việc làm hoặc ứng viên tìm việc làm được đăng tải trên Taonhansu.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

 1. Đăng tải, phát tán thông tin có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 2. Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 3. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc.
 4. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.
 5. Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.
 6. Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
 7. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng.
 8. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống.
 9. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
 10. Thực hiện hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân.
 11. Có hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet; trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nền Internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng.
 12. Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của người khác; phát hành, cung cấp, sử dụng các phương tiện thanh toán trái phép.
 13. Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
 14. Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
 15. Có hành vi khác sử dụng không gian mạng vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
 16. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
 17. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.
 18. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng.
 19. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.
 20. Có hành vi khác vi phạm quy định của Luật an ninh mạng.
 1. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn và Biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin

Đối với trường hợp nhà tuyển dụng tự tiến hành đăng tin tuyển dụng, Công ty sẽ có Bộ phận kiểm duyệt nội dung, bộ phận này sẽ tiến hành kiểm tra thông tin đăng tải trong thời gian 24 giờ kể từ thời điểm thành viên đăng tin tuyển dụng. Tất cả những bài đăng vi phạm nội quy đăng tin được quy định tại Quy chế hoạt động đều sẽ bị xóa và có thông báo bằng email cho người đăng tin.

Đối với trường hợp nhà tuyển dụng gửi thông tin tuyển dụng đến Bộ phận kiểm duyệt nội dung để bộ phận này tiến hành đăng tải thông tin hộ người tuyển dụng. Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác minh, xác thực lại nội dung đã đăng. Những nội dung vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên website.

Đối với việc kiểm duyệt thông tin do thành viên/ khách hàng phản ánh, công ty sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp với người phản ánh để xác thực thông tin.

Khi phát hiện sai phạm, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung đó và có gửi cảnh cáo tới người đăng tin.

Mọi qui định dưới đây áp dụng cho các khâu tiền kiểm và hậu kiểm của BQT Taonhansu.com nếu phát hiện Thành viên vi phạm qui định trong quá trình hoạt động nhằm mục đích tạo môi trường an toàn, lành mạnh và công bằng cho các Thành viên và thành viên đang hoạt động tại Taonhansu.com.

BQT Taonhansu.com khuyến cáo Thành viên nên tìm hiểu kỹ các qui định trước khi đăng bất cứ thông tin nào để tránh những vi phạm không do chủ ý. Những qui định mới sẽ được BQT cập nhật liên tục dựa trên phân tích về thị trường, cộng đồng, các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động và có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website Taonhansu.com.

 

Mục

Quy định  

Diễn giải

Hình thức xử lý
Mức 1 Mức 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản

 

 

Tên tài khoản

Tên tài khoản có liên quan đến Taonhansu.com, các nick giả dạng BQT Taonhansu.com như: Admin Taonhansu, Webmaster, kết hợp với hình đại diện có hình ảnh là logo của Taonhansu.com được xem làm tài khoản giả danh Taonhansu.com.

Tên tài khoản dễ gây hiểu lầm và kích động, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam

Không duyệt tài khoản
 

 

Hình đại diện

Hình đại diện sử dụng hình ảnh phản cảm mang tính chất khiêu dâm, chính trị, tôn giáo, không có bản quyền, trái với văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam

Hình đại diện đơn vị tuyển dụng vi phạm tài sản sở hữu trí tuệ của đơn vị khác

Tạm khóa tài khoản 1 tuần & Yêu cầu thay hình đại diện Khóa tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu
 

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ không rõ ràng bao gồm: tên người liên lạc, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email Nhắc nhở & Hướng dẫn Khóa tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu
 

 

 

 

 

 

 

Nội dung đăng

 

 

Tiêu đề bài đăng

Tựa đề bài đăng (tiêu đề hồ sơ và tiêu đề chức danh đăng tuyển) phải nêu thông tin đăng tải như sau:

 

Ứng viên: tựa đề hồ sơ phải là vị trí công việc ứng viên có nhu cầu ứng tuyển.

 

Nhà tuyển dụng: tựa đề tin đăng tuyển dụng phải là vị trí công việc mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm

Từ chối duyệt & Nhắc nhở
 

 

Mô tả công việc đăng tuyển

Trong phần mô tả công việc, mô tả công việc có thể được trình bày bằng tiếng Việt và/ hoặc tiếng Anh.

Khi trình bày bằng ngôn ngữ thuần Việt, ngôn ngữ phải có dấu, không viết tắt, không dùng ngôn ngữ teen, ngôn ngữ chat gây khó hiểu cho người đọc.

Mô tả công việc phải nêu được đặc điểm của công việc cần tuyển dụng, không được mô tả sơ sài hoặc không mô tả. Phải điền đầy đủ các nội dung được liệt kê. Mọi phần mô tả công việc vi phạm quy định trên đều không được duyệt đăng, hoặc được duyệt đăng nhưng sẽ bị Taonhansu.com xoá đi phần thông tin liên lạc.

Duyệt nhưng xoá phần thông tin liên lạc.

 

Từ chối duyệt và nhắc nhở.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 Taonhansu.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định  của toàn bộ hệ  thống  kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Taonhansu.com, Taonhansu.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.

Khi thực hiện các đăng tin trên webstie, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo  các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Taonhansu.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý qua địa chỉ email: [email protected] chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Taonhansu.com.

Tuy nhiên, Ban quản lý Taonhansu.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gâyra.

IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Taonhansu.com

1. Quyền của Ban quản lý Taonhansu.com

 • Taonhansu.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Taonhansu.com nêu ra.
 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin choTaonhansu.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Taonhansu.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
 • Taonhansu.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Taonhansu.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động trên Taonhansu.com.
 • Taonhansu.com sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Taonhansu.com liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Taonhansu.com.
 • Taonhansu.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Taonhansu.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Taonhansu.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Taonhansu.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • Taonhansu.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Taonhansu.com theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Taonhansu.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Taonhansu.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Taonhansu.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Taonhansu.com

 • Đăng ký thiết lập website Taonhansu.com cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.
 • Xây dựng và công bố công khai trên website Taonhansu.com quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh.

  a) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

  b) Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

  c) Rượu các loại;

  d) Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đãđược chế biến;

  đ) Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

 • Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
 • Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
 • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là thành viên trên Taonhansu.com cung cấp thông tin theo quy định khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.
 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 • Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người dùng.
 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
X. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia website Taonhansu.com

1. Quyền và trách nhiệm của đối tác/ nhà tuyển dụng trên website

a. Quyền của đối tác/ nhà tuyển dụng trên website

 • Khi đăng ký trở thành Nhà tuyển dụng của trang Taonhansu.com và được chấp thuận, Nhà tuyển dụng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ. Nhà tuyển dụng quản lý hồ sơ và các thông tin đăng tuyển vị trí của mình trên trang dành cho nhà tuyển dụng.
 • Nhà tuyển dụngsẽ được nhân viên của com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đăng tin, ứng tuyển và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Taonhansu.com.
 • Nhà tuyển dụng sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Taonhansu.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên trang Taonhansu.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Taonhansu.com giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên trang Taonhansu.com hoặc được gửi trực tiếp đến Nhà tuyển dụng.
 • Nhà tuyển dụng có quyền đóng góp ý kiến cho Taonhansu.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp qua [email protected]

b. Trách nhiệm của đối tác/ nhà tuyển dụng trên website

 • Nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Nhà tuyển dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Taonhansu.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Nhà tuyển dụng cam kết những thông tin cung cấp cho Taonhansu.com và những thông tin đăng tải lên Taonhansu.com là chính xác và hoàn chỉnh. Nhà tuyển dụng đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Taonhansu.com là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
 • Là người sử dụng, Nhà tuyển dụng cần có trách nhiệm với việc giao tiếp riêng và chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Nhà tuyển dụng không được phép làm nhưng điều như: đăng tải những nội dung được đăng ký bản quyền nếu Người dùng không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép đăng tải nó; đăng tải nội dung tiết lộ những bí mật thương mại nếu Người dùng không làm chủ hoặc không được phép của người chủ; đăng tải những nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của người khác hoặc xâm phạm bảo mật hay quyền công cộng của người khác; đăng tải những nội dung tục tĩu, làm mất danh dự, đe dọa, quấy rầy, sỉ nhục, căm ghét hay gây cản trở cho người sử dụng khác hay bất cứ người nào khác hay tổ chức nào khác; đăng tải những thông tin không có chủ đề hay có chủ đề đặc biệt; đăng tải một hình ảnh hay nội dung sex; đăng tải những mẫu quảng cáo hay xúi giục kinh doanh hay đăng tải nội dung chứa virus, Trojan, bom thời gian… hay những quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích hủy diệt, gây cản trở bất lợi, ngăn chặn lừa dối hay chiếm đoạt bất cứ hệ thống, dữ liệu hay thông tin nào.
 • Nhà tuyển dụng tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác/ ứng viên trên Taonhansu.com.
 • Nhà tuyển dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Nhà tuyển dụng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Taonhansu.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Taonhansu.com. Trong trường hợp vi phạm thì Nhà tuyển dụng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Nhà tuyển dụng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Taonhansu.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Taonhansu.com trong bản Quy chế này.
 • Nhà tuyển dụng không được hành động gây mất uy tín của Taonhansu.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Nhà tuyển dụng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Taonhansu.com.
 • Nhà tuyển dụng không được đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng Người dùng (cá nhân tìm kiếm công việc trên cơ sở toàn thời gian hay bán thời gian)
 • Nhà tuyển dụng không được sử dụng dữ liệu đơn xin việc của Người tìm việc trên Taonhansu.com cho bất cứ mục đích nào khác ngoài vai trò là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên.
 • Nhà tuyển dụng không được chia sẻ, đăng tải lại thông tin Hồ sơ cá nhân của Người tìm việc tới bất kỳ một bên thứ ba nào khác nếu chưa được sự cho phép của cả Taonhansu.com & Người tìm việc. Nhà tuyển dụng không được gửi thư hoặc thư điện tử, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến những Nhà tuyển dụng khác của Taonhansu.com.
 • Nhà tuyển dụng nhận thức và đồng ý rằng Nhà tuyển dụng sẽ có trách nhiệm với hình thức nội dung và độ chính xác của bất cứ đơn xin việc hay tài liệu chứa trong đó do Nhà tuyển dụng đăng tải trên Taonhansu.com.

2. Quyền và trách nhiệm của thànhviên tìm việc/ khách hàng trên website

a. Quyền của thành viên tìm việc/ khách hàng trên website

 • Bạn có quyền lựa chọn sử dụng các dịch vụ mà Taonhansu.com cung cấp cho Ứngviên, chẳng hạn như khởi tạo tài khoản, tạo hồ sơ thông tin, tìm kiếm việc làm, nộp đơn ứng tuyển, mua các dịch vụ trả phí, sử dụng các tiện ích trên Website…
 • Bạn có quyền tiếp cận các thông tin mà Taonhansu.com niêm yết, tuy nhiên cần lưu ý rằng việc khai thác, lưu trữ và chia sẻ các thông tin này phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều khoản sử dụng và Quy định bảo mật.
 • Khi đưa bất kì thông tin nào lên hệ thống Taonhansu.com, bạn đang đồng ý rằng các thông tin đó không ở trạng thái cần bảo mật. Các thông tin này có thể được bên thứ Ba tiếp cận, sao chép, lưu trữ lại.

b. Trách nhiệm của thành viên tìm việc/ khách hàng trên website

 • Khi sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của Taonhansu.com, bạn phải cam kết rằng mình có đủ năng lực hành vi và không phải là đối tượng bị hạn chế nhận các dịch vụ theo Pháp luật để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc.
 • Bạn chịu trách nhiệm về tính xác thực và tính hợp pháp đối với toàn bộ thông tin do bạn đăng tải lên hệ thống Taonhansu.com. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải biết trước các nội dung bạn đăng tải đã được xác thực hay chưa. Do đó, trong trường hợp được Chúng tôi yêu cầu giải trình khi có nghi ngờ, bạn có nghĩa vụ chứng minh các thông tin bạn đăng tải là phù hợp và chính xác.
XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Taonhansu.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Taonhansu.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Taonhansu.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Khi có thay đổi về Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, ban quản trị Taonhansu.com có nghĩa vụ phải thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Taonhansu.com ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

XII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Taonhansu.com làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của thành viên/khách hàng xin vui lòng liên hệ với Taonhansu.com thông tin dưới đây để được giải đáp:

 • Công Ty TNHH TÁO GIÁO DỤC
 • Địa chỉ: Phòng 2, tầng 4,số nhà 185 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: (84) 971607689
 • Email: [email protected]

ĐẠI ĐIỆN CÔNGTY

Giám Đốc  

                                                                                                NGUYỄN HỮU LONG