Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Các thông tin chúng tôi thu thập sẽ được cung cấp để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng. Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những công việc và ứng viên mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của các cá nhân/ tổ chức trên và nhằm các mục đích sau:

 • Giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề
 • Giới thiệu các côngviệc và ứng viên có thể phù hợp với các nhu cầu của tổ chức/ cá nhân.
 • Cung cấp những thông tin mới nhất của website
 • Xem xét và nâng cấp nội dung, giao diện của website
 • Thực hiện hoạt động khảo sát ngườidùng
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá dịch vụ và giới thiệu những chương trình
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

Trong trường hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép thông tin của khách hàng trên Taonhansu.com, khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Taonhansu.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Taonhansu.com.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Taonhansu.com.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Taonhansu.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Taonhansu.com

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Taonhansu.com sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng chúng tôi mà không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của khách hàng cho các đối tượng sau:

 • Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan này.
 • Ban quản trị, Bộ phận kinh doanh, Bộ phận Chăm sóc khách hàng và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan của Taonhansu.com: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Taonhansu.com.
 • Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của khách hàng: Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba khi khách hàng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH Táo Giáo Dục

Địa chỉ: Phòng 2, tầng 4, số nhà 185 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) 971067689

Email: [email protected]

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Taonhansu.com thực hiện việc này.

7. Cam kết bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của thành viên sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân củaTaonhansu.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó.

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi sau:

 • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép
 • Sử dụng thông tin trái phép
 • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép

Trường hợp server lưu trữ thông tin của thànhviên bị tấn công dẫn đến mất hoặc lộ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ có trách nhiệm báo với cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý cho phép từ thành viên.

Taonhansu.com mong muốn cácthành viênviên cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thànhviênviên nếu các thông tin được cung cấp là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Các khiếu nại có thể được gửi trực tuyến qua website taonhansu.com, email [email protected], số điện thoại 0971067689 hoặc gửi trực tiếp cho một nhân viên nếu phù hợp.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Taonhansu.com sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Taonhansu.com có quyền từ chối khiếu nại nếu cho rằng khiếu nại đó không có thiện chí, nhận thức sai hoặc thiếu thông tin. Taonhansu.com sẽ đưa ra ý kiến phản hồi về khiếu nại đó và giải thích vì sao khiếu nại đó không được xử lí tiếp.