Cơ chế giải quyết tranh chấp

Cơ chế giải quyết tranh chấp

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TAONHANSU.COM

I. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website Taonhansu.com

1. Quyền của Ban quản lý website Taonhansu.com

 • Taonhansu.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Taonhansu.com nêu ra.
 • Taonhansu.com có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Taonhansu.com không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì
 • Taonhansu.com có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Taonhansu.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động trên Taonhansu.com.
 • Taonhansu.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Taonhansu.com phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Taonhansu.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Taonhansu.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • Taonhansu.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Taonhansu.com theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Taonhansu.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Taonhansu.com giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Taonhansu.com và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản trị Taonhansu.com

 • Đăng ký thiết lập website Taonhansu.com cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.
 • Xây dựng và công bố công khai trên website Taonhansu.com quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh.

  a) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

  b) Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

  c) Rượu các loại;

  d) Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đãđược chế biến;

  đ) Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

 • Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
 • Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
 • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên Taonhansu.com cung cấp thông tin theo quy định khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.
 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 • Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
II. Quyền và trách nhiệm của đối tác/ nhà tuyển dụng trên website

1. Quyền của đối tác/ nhà tuyển dụng trên website

Khi đăng ký trở thành Nhà tuyển dụng của trang Taonhansu.com và được chấp thuận, Nhà tuyển dụng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ. Nhà tuyển dụng quản lý hồ sơ và các thông tin đăng tuyển vị trí của mình trên trang dành cho nhà tuyển dụng.

 • Nhà tuyển dụng sẽ được nhân viên của Taonhansu.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đăng tin, ứng tuyển và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Taonhansu.com.
 • Nhà tuyển dụng sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Taonhansu.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên trang Taonhansu.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Taonhansu.com giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên trang Taonhansu.com hoặc được gửi trực tiếp đến Nhà tuyển dụng.
 • Nhà tuyển dụng có quyền đóng góp ý kiến cho Taonhansu.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp qua [email protected]

2. Trách nhiệm của đối tác/ nhà tuyển dụng trên website

 • Nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Nhà tuyển dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Taonhansu.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Nhà tuyển dụng cam kết những thông tin cung cấp cho Taonhansu.com và những thông tin đăng tải lên Taonhansu.com là chính xác và hoàn chỉnh. Nhà tuyển dụng đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Taonhansu.com là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
 • Là người sử dụng, Nhà tuyển dụng cần có trách nhiệm với việc giao tiếp riêng và chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Nhà tuyển dụng không được phép làm nhưng điều như: đăng tải những nội dung được đăng ký bản quyền nếu Người dùng không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép đăng tải nó; đăng tải nội dung tiết lộ những bí mật thương mại nếu Người dùng không làm chủ hoặc không được phép của người chủ; đăng tải những nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của người khác hoặc xâm phạm bảo mật hay quyền công cộng của người khác; đăng tải những nội dung tục tĩu, làm mất danh dự, đe dọa, quấy rầy, sỉ nhục, căm ghét hay gây cản trở cho người sử dụng khác hay bất cứ người nào khác hay tổ chức nào khác; đăng tải những thông tin không có chủ đề hay có chủ đề đặc biệt; đăng tải một hình ảnh hay nội dung sex; đăng tải những mẫu quảng cáo hay xúi giục kinh doanh hay đăng tải nội dung chứa virus, Trojan, bom thời gian… hay những quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích hủy diệt, gây cản trở bất lợi, ngăn chặn lừa dối hay chiếm đoạt bất cứ hệ thống, dữ liệu hay thông tin nào.
 • Nhà tuyển dụng tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác/ ứng viên trên Taonhansu.com.
 • Nhà tuyển dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Nhà tuyển dụng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Taonhansu.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Taonhansu.com. Trong trường hợp vi phạm thì Nhà tuyển dụng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Nhà tuyển dụng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Taonhansu.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Taonhansu.com trong bản Quy chế này.
 • Nhà tuyển dụng không được hành động gây mất uy tín của Taonhansu.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Nhà tuyển dụng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Taonhansu.com.
 • Nhà tuyển dụng không được đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng Người dùng (cá nhân tìm kiếm công việc trên cơ sở toàn thời gian hay bán thời gian)
 • Nhà tuyển dụng không được sử dụng dữ liệu đơn xin việc của Người tìm việc trên Taonhansu.com cho bất cứ mục đích nào khác ngoài vai trò là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên.
 • Nhà tuyển dụng không được chia sẻ, đăng tải lại thông tin Hồ sơ cá nhân của Người tìm việc tới bất kỳ một bên thứ ba nào khác nếu chưa được sự cho phép của cả Taonhansu.com & Người tìm việc. Nhà tuyển dụng không được gửi thư hoặc thư điện tử, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến những Nhà tuyển dụng khác của Taonhansu.com.
 • Nhà tuyển dụng nhận thức và đồng ý rằng Nhà tuyển dụng sẽ có trách nhiệm với hình thức nội dung và độ chính xác của bất cứ đơn xin việc hay tài liệu chứa trong đó do Nhà tuyển dụng đăng tải trên Taonhansu.com.
III. Quyền và trách nhiệm của thành viên tìm việc/ khách hàng trên website

1. Quyền của thành viên tìm việc/ khách hàng trên website

 • Bạn có quyền lựa chọn sử dụng các dịch vụ mà Taonhansu.com cung cấp cho Ứng viên, chẳng hạn như khởi tạo tài khoản, tạo hồ sơ thông tin, tìm kiếm việc làm, nộp đơn ứng tuyển, mua các dịch vụ trả phí, sử dụng các tiện ích trên Website…
 • Bạn có quyền tiếp cận các thông tin mà Taonhansu.comniêm yết, tuy nhiên cần lưu ý rằng việc khai thác, lưu trữ và chia sẻ các thông tin này phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều khoản sử dụng và Quy định bảo mật.
 • Khi đưa bất kì thông tin nào lên hệ thống Taonhansu.com, bạn đang đồng ý rằng các thông tin đó không ở trạng thái cần bảo mật. Các thông tin này có thể được bên thứ Ba tiếp cận, sao chép, lưu trữ lại.

2. Trách nhiệm của thành viên tìm việc/ khách hàng trên website

 • Khi sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của Taonhansu.com, bạn phải cam kết rằng mình có đủ năng lực hành vi và không phải là đối tượng bị hạn chế nhận các dịch vụ theo Pháp luật để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc.
 • Bạn chịu trách nhiệm về tính xác thực và tính hợp pháp đối với toàn bộ thông tin do bạn đăng tải lên hệ thống Taonhansu.com. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải biết trước các nội dung bạn đăng tải đã được xác thực hay chưa. Do đó, trong trường hợp được Chúng tôi yêu cầu giải trình khi có nghi ngờ, bạn có nghĩa vụ chứng minh các thông tin bạn đăng tải là phù hợp và chính xác.
IV. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác/người bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng

Taonhansu.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc.

Taonhansu.com có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp yêu cầu bên bị khiếu nại giải quyết, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khiếu nại và theo yêu cầu của pháp luật. Taonhansu.com cũng sẽ có trách nhiệm Taonhansu.com sẽ hỗ trợ khách hàng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp.

Người có lỗi có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với bên còn lại.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Taonhansu.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Taonhansu.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặcchuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Taonhansu.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trênTaonhansu.com.

V. Quy trình giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHHTáo Giáo Dục đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác… qua email: [email protected]

+ Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

+ Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. Taonhansu.com, người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website Taonhansu.com.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

Công ty TNHHTáo Giáo Dục

Địa chỉ: Phòng 2, tầng 4, số nhà 185 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: (84)971607689

Email: [email protected]