Triển vọng lương giáo viên năm đầu đi dạy tại các trường quốc tế, song ngữ, tư thực

Triển vọng lương giáo viên năm đầu đi dạy

tại các trường quốc tế, song ngữ, tư thực

 

Tìm hiểu về mức lương giáo viên mới có trình độ tại các trường quốc tế, song ngữ và tư thục tại Hà Nội hay Sài Gòn sẽ giúp bạn có những lợi thế nhất định trong quá trình đàm phán.

Mặc dù vẫn có sự khác biệt nhất định về mức lương ở các mô hình trường và các địa phương tùy thuộc vào các điều kiện khác nhau. Các giáo viên mới có trình độ nếu chọn làm việc trong các trường công của nhà nước sẽ được trả lương ở mức tối thiểu theo thang bậc lương (1.390.000 VNĐ x 2.34) (Tham khảo thêm thang bậc lương của viên chức ngành giáo dục).

Việc tăng lương giáo viên ở các trường công lập diễn ra khá chậm, tùy thuộc vào các quy định của nhà trường và những quy định trong luật viên chức.

Mức lương giáo viên ở các trường dân lập, trường song ngữ khoảng bao nhiêu?

Một giáo viên mới có đủ điều kiện tuyển dụng sẽ được trả lương khác nhau tùy thuộc vào vị trí công việc giáo viên đó được phân công, số tiết mà giáo viên đó phải dạy và đôi khi còn phụ thuộc vào năng lực đàm phán lương của giáo viên đó.

Mức lương dành cho giáo viên trẻ mới bắt đầu đi dạy:
  • Các trường dân lập: 4.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ
  • Các trường song ngữ: 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ
  • Giáo viên giảng dạy các môn bằng tiếng Anh: 10.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ

Một số trường có thể có các khoản lương bổ sung khi giáo viên phải làm thêm một số công việc của trường. Tại tất cả các trường, đều có sự linh hoạt để thưởng cho giáo viên dựa trên hiệu suất của họ. Sự tăng tiến trong thang bậc lương khá linh hoạt tạo cơ hội cho tất cả giáo viên.

Mức lương khởi điểm của bạn phải được ghi trong văn bản xác nhận cuộc hẹn của bạn.

Việc trả lương và điều kiện cho giáo viên năm đầu được thiết lập bởi nhà tuyển dụng. Mức lương khởi điểm cho những giáo viên trong năm đầu tiên dao động từ khoảng 5.000.000 đến 10.000.000 VNĐ

Bạn có thể thương lượng tiền lương của mình không?

Có thể thương lượng tiền lương tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm làm việc, độ tuổi và vị trí công việc bạn nhận và những thành tích mà bạn có. Tuy nhiên, hầu hết các giáo viên mới sẽ bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của họ ở mức lương khá thấp.

Vậy làm thế nào để bạn có cơ hội để được trả lương cao hơn? Hãy không ngừng học tập và tôi vẫn gọi đó là những khoản đầu tư mà bạn phải bỏ ra trước khi bạn chính thức đi dạy.

– Táo Nhân Sự – Tuyển dụng giáo viên Việt Nam

 

Related Posts

Leave a Comment