3 điều mà ai cũng nhầm tưởng về nghề giáo viên (cho đến khi họ thật sự làm giáo viên)

Ai cũng có thể dạy học?

Hiện nay có 2,5 triệu giáo viên tại Hoa Kỳ, và một trong những lý do phổ biến nhất khi chọn nghề giáo viên đó là “mong muốn được làm việc với những người trẻ tuổi”.

Nhưng có rất nhiều người còn nhầm tưởng về sự “dễ dàng” của nghề giáo – “Nếu không thể làm gì khác, ít nhất tôi cũng có thể làm giáo viên”.

  • Nhầm tưởng 1: Ai cũng có thể làm giáo viên
  • Nhầm tưởng 2: Giáo viên không cần phải học nhiều
  • Nhầm tưởng 3: Làm giáo viên nhàn nhã hơn các nghề khác

3 điều mà ai cũng nhầm tưởng về nghề giáo viên (cho đến khi họ thật sự làm giáo viên) 1

– Táo Nhân Sự – Tuyển dụng giáo viên Việt Nam

 

Related Posts

Leave a Comment